sobota, 9 października 2010

Zamieszczam pytania i odpowiedzi dotyczące sprawdzianu

  1.  Jaki akt prawny normuje strukturę organizacyjną policji.?
  2. Podaj definicję policji według obowiązujących przepisów.?
  3. Rodzaje służb policyjnych.?
  4. Podstawowe zadania policji.?
  5.  Jaka jest centralna zasada działania policji podczas podejmowania interwencji.?


Ad: 1

Strukturę organizacyjną policji normuje " Ustawa o Policji " z dnia 6 kwietnia 1990 roku.


Ad: 2

Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja.


Ad: 3  

- służba kryminalna 
- służba prewencyjna (w tym oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne)
- służba wspomagająca (w tym służba lotnictwa policji, służba śledcza, służba wodna, służba Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych oraz służba do spraw z walką z przestępczością gospodarczą)


Ad: 4

- Ochrona życia i zdrowia
- Ochrona minia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra.
- Ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach.
- Działania profilaktyczne (prewencyjne)


Ad:5


- Centralna zasada podczas podejmowania interwencji to : ochrona życia funkcjonariusza oraz ochrona życia i mienia osób wobec których podejmowane są czynności służbowe. Co do odpowiedzi na pytanie 5 nie jestem pewien w 100%. ( jeżeli znacie pełne i pewne odpowiedzi napiszcie w komentarzach.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz