czwartek, 30 września 2010

RUCH DROGOWY

1. Podstawowe wiadomości z zakresu ruchu drogowego


 • Podstawowe pojęcia ustawowe
 • Zasady ruchu drogowego
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Ruch pieszych i pojazdów


2. Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym


 • Podstawowe wiadomości z zakresu wybranych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji.
 • Organizacja służby na drogach.


  1. Dyslokacja służb.

  2. Charakterystyka tras.

  3. Obowiaąki policjanta pełniącego służbę na drodze

  4. Uprawnienia policjanta pełniącego służbę na drodze

  5. Zakazy wobec  policjanta pełniącego służbę na drodze

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz